Diploma Kwijt?

Als u uw diploma bent kwijtgeraakt, kunt u met dit formulier een diplomaverklaring van Pharmacon opvragen. Dit is een officiele verklaring waarmee u kunt aantonen welk diploma u op welke datum heeft behaald.
 +
 +
Aanvraag voor diplomaverklaring (€ 25,- incl BTW) voor *
Wij verzoeken u € 25,- over te maken naar NL 60 INGB 0000272965 t.n.v Stichting Pharmacon. Vermeld daarbij uw naam en geboortedatum. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, wordt uw diplomaverklaring opgestuurd.  
Powered byFormsite